wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Polityka prywatności

Polityka prywatności

1.   Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2.   Dane osobowe uzyskane w trakcie rejestracji, składania oraz realizacji zamówień gromadzone są i wykorzystywane jedynie w zakresie koniecznym do świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie.
3.   Klientowi przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
4.   W celu skorzystania z prawa opisanego powyżej Klient powinien wysłać stosowny wniosek listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy Gravin Łukasz Mrowiec, ul. Kminkowa 6, 43-382 Bielsko-Biała.
5.   Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
6.   Po zakończeniu korzystania z usług przez Klienta, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych powyżej, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, chyba że wyrazi on zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl